Het ultieme gereedschap

Eind 2013 is photoshop CS6 is alweer vervangen door Photoshop CC (cloud versie). Voor de eenis Photoshop CC het ultieme stuk gereedschap, voor de ander te duur, een te onoverzichtelijk stuk software of gewoon te veel opties. Iedere versie biedt weer meer mogelijkheden. Het is de vraag in hoeverre u die nodig heeft. Puur uit fotografisch oogpunt heeft u misschien meer dan voldoende aan Photoshop CS.

Workshop%20Photoshop.jpg

Zonder een goede basiskennis wordt het -ongeacht de versie -al snel `trial and error`. Je komt er uiteindelijk wel, maar hoe deed je dat ook alweer? Door eerst de basis te leren kun je beter je weg vinden en daarna ook makkelijker nieuwe mogelijkheden ontdekken.

• Hoe ga ik met mijn bestanden om?
•Wat is het verschil tussen JPEG en Tif of PSD-bestanden?
•Profielen, toekennen of omzetten?
•Non-destructieve werkwijze met behulp van (aanpassings)lagen en laagmaskers
•Smart-objects, noodzaak of onzin.